SPOKEN WORD-POETRY CD

SPOKEN WORD-POETRY CD

$10.00

SPOKE WORD WITH MUSICALS

17 CREOLE PIECES

IMAJ NWA NAN VI KRETYEN YO

ANPIL SEKRE DEVWALE POUW KONPRAN LA VI , KONPRAN MOUN, VIV NAN LA PE AK TRANKILITE.

PA PE GRO VAN, SE PASE YA PASE, MET KONFYANS OU NAN BONDYE.

 

Category

Product Reviews